bağ-bağça

bağ-bağça
is. Bağlıq və güllük yer. Cuma baxımsız qalmış bağ-bağçalara göz yetirirdi. Ə. Ə.. Boz dağları meşə örtdü, sahilləri gül; Bağ-bağçaya şeh çilədi nazəndə səhər. Ə. Cəm..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bağ-bərə — is. Ev yanında bağ bağça. Elə gəl, elə get bağ bərəsindən; Bülbüllər ürküşüb, gül inciməsin. A. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bağça-bağ — is. Güllük, çiçəklik. Ürəksiz əkilən yerlər saralar; Şitillər boy atıb bağça bağ olmaz. S. V.. Qış ayazdan bitkiləri saxlayıb; Şeh salırsız bağça bağa, buludlar! H. K. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bağça — is. 1. Kiçik bağ, həyət bağı. Ay çıxıb bağçanı işıqlatmışdı. Ə. M.. Şirin bağçada səndəl üstündə oturmuşdu. İ. Ə.. 2. məc. Güllük, çiçəklik. Bu otağın pəncərələri . . qarşıdakı qızılgül bağçasına açılırdı. S. R.. 3. Məktəb yaşına çatmamış uşaqlar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hədiqə — ə. bağ, bağça meyvə bağı, meyvəlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məşiyət — (Ağdam) məişət, bağ bağça, dirrik. – O, yaman məşiyət düzəltmişdi, bir su dərdinnən yanıb əldən gedifdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • rövzə — ə. 1) axar suyu və çəmənliyi olan bağ; bağça; 2) m. behişt, cənnət. Rövzei rizvan cənnət bağı, behişt bağı ə. şiə imamlarının ölümünə həsr olunmuş şeir; mərsiyə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ayrı — 1. zərf Xüsusi, tək, başqası ilə bağlı olmayaraq, müstəqil, özbaşına. O, ataanasından ayrı yaşayır. Ayrı gəzib dolanmaq. Ayrı düşmək – aralı düşmək, uzaq düşmək, uzaqlaşmaq, əlaqəsini itirmək. Ailədən ayrı düşmək. – Vətəndən ayrı düşüb indi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köşk — is. 1. Bağ bağça içində tikilmiş bəzəkli ev; imarət, qəsr, kaşanə. Pir Osman küçəsindən gələn dəstə Xərabat məhəlləsinin tinində durub ikimərtəbəli köşkün pəncərəsindən eşidilən musiqi və nəğmələri dinləyir. M. S. O.. Heydərbaba, alçaqların köşk… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • malikanə — is. <ər. malik və fars. . . . anə> Mülkədar mülkü, mülkədara məxsus ev və ona yapışıq bağ, bağça və s. <Qatır Məmməd:> Əlyar xanın atlıları kənddən üzüaşağı enir, xanın qonşu kənddəki malikanəsinə qayıdırdılar. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saç-saqqal — is. Başda, üzdə olan tüklər. Saç saqqalını vurdurmaq. – <Hüseyn:> Mən sizi 6 7 ay əvvəl bir kişi ilə bərabər gəzən görərdim. Onun yıpranmış vücudu, bozarmış saç saqqalı yaşının əllidən artıqlığını bildirirdi. S. H.. Saç saqqalında bir dənə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”